UNIDO - Cuộc họp tham vấn về việc hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn và quy chuẩn nồi hơi công nghiệp

Ngày 18/8/2016 tại Hà Nội, Ban Quản lý dự án “Thúc đẩy việc sử dụng và vận hành nồi hơi công nghiệp hiệu quả năng lượng tại Việt Nam”  của Bộ Công Thương và Tổ chức phát triển công nghiệp liên hợp quốc (UNIDO) tổ chức cuộc hợp tham vấn với mục đích là thu thập các ý kiến tư vấn và phản biện từ các chuyên gia đối với các phát hiện và khuyến nghị về việc hoàn thiện các quy định và tiêu chuẩn liên quan đến hiệu suất năng lượng và các yêu cầu kỹ thuật chuẩn hóa việc thiết kế, kết cấu, chế tạo, lắp đặt… của nhóm chuyên gia năng lượng thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Nhiệt – Lạnh – Trường đại học Bách Khoa Hà Nội.

Trên cơ sở các khuyến nghị cuối cùng có tiếp thu các ý kiến chuyên gia tham dự cuộc họp ngày hôm nay, Ban Quản lý dự án sẽ tổ chức thực hiện các gói thầu khác nhau  để hoàn thiện, bổ sung sửa đổi các tiêu chuẩn liên quan. Ví dụ:  Tiêu chuẩn quốc gia – TCVN 8630:2010 – “Nồi hơi – hiệu suất năng lượng và phương pháp  thử”, Tiêu chuẩn quốc gia – TCVN 7704:2007 Nồi hơi – Yêu cầu kỹ thuật về thiết kế, kết cấu, chế tạo, lắp đặt, sử dụng và sửa chữa…

Các bài viết liên quan

UNIDO - Hội thảo “Nâng cao nhận thức về sử dụng và vận hành nồi hơi hiệu quả năng lượng” tại Đà Nẵng

10/08/2017

Vào ngày 07/07/2017, Hội thảo “Nâng cao nhận thức về sử dụng và vận hành nồi hơi hiệu...

Dự án UNIDO - Khóa đào tạo về “Vận hành nồi hơi hiệu quả năng lượng” tại Hà Nội

10/08/2017

Khóa đào tạo về “Vận hành nồi hơi hiệu quả năng lượng” cho cán bộ kỹ thuật viên các...

Quy trình Lập hồ sơ dự án Chương trình Hỗ trợ đầu tư Xanh (GIF)

05/05/2017

Quy trình Lập hồ sơ dự án Chương trình Hỗ trợ đầu tư Xanh (GIF)