Tư vấn

Đường cơ sở năng lượng (Phần 4): Hàm hồi quy đa biến

15/06/2017

Trong phần này ENERVI sẽ chỉ một phương pháp nâng cao với độ phức tạp cao hơn là xây dựng đường...

Đường cơ sở năng lượng (Phần 3): Xử lý dữ liệu đường cơ sở năng lượng

15/06/2017

Trong phần này chuyên gia ENERVI sẽ đi phân tích chỉ ra nguyên nhân và các biện pháp xử...

Đường Cơ Sở Năng Lượng (Phần 2) Tính Toán Năng Lượng Tiết Kiệm Và Lũy Kế Tiết Kiệm.

02/06/2017

Tại phần này chúng ta sẽ tiếp tục với việc tính toán chỉ số tiết kiệm năng lượng đạt được...

Tổng quan về đường cơ sở năng lượng

02/06/2017

Đường cơ sở năng lượng là điểm khởi đầu để đo lường hiệu suất năng lượng theo thời gian. Nó được...

Phương pháp đánh giá tác động của nhiệt độ môi trường đến tiêu thụ năng lượng trong hệ thống nhiệt nóng và hệ thống lạnh

30/05/2017

Hệ thống nhiệt nóng và nhiệt lạnh vốn là những hệ thống tiêu thụ năng lượng trọng điểm trong hầu...

ISO 50004, ISO 50006 và ISO 50015 Bộ tiêu chuẩn mới về Đo lường hiệu suất năng lượng - Quản lý năng lượng

05/05/2017

ISO 50004, ISO 50006 và ISO 50015 Bộ tiêu chuẩn mới về Đo lường hiệu suất năng lượng - Quản lý năng lư...

Hiểu rõ thêm Đường cơ sở năng lượng (EnB) và Chỉ số hiệu suất năng lượng (EnPI)

05/05/2017

Hiểu rõ thêm Đường cơ sở năng lượng (EnB) và Chỉ số hiệu suất năng lượng (EnPI)

Nối tiếp số 3

05/05/2017

Làm thế nào để áp dụng hiệu lực điều 4.6.4 của ISO 50001 đối với hệ thống quản lý...

Câu hỏi của Bạn về ISO 50001

05/05/2017

Cho đến thời điểm này nhiều câu hỏi được đặt ra từ  phía khách hàng là làm...

Hoạch định năng lượng, một quá trình quan trọng của ISO 50001

05/05/2017

Quá trình hoạch định năng lượng có một ý nghĩa vô cùng quan trọng và tùy thuộc vào...

Tiêu chuẩn ISO 50001 là sự kết hợp hài hòa giữa quản lý kỹ thuật và quản lý hệ thống

05/05/2017

Bài viết này nhằm cung cấp cho độc giả một cách hiểu sâu hơn về liên kết các yêu cầu...

Giới thiệu về sự thay đổi của ISO 45001:2018

12/07/2018

ISO 45001, Hệ thống quản lý sức khoẻ và an toàn nghề nghiệp - Các yêu cầu kèm theo hướng...