Tư vấn và Chuyển giao công nghệ

Thực hiện đo đạc đánh giá, cân bằng năng lượng và phân tích chi tiết về năng lượng cho các hệ thống sử dụng nhiều năng lượng trong công nghiệp bao gồm:
 •      Lò hơi và hệ thống thiết bị sử dụng hơi trong công nghiệp
 •      Máy nén khí và hệ thống sử dụng khí nén trong công nghiệp
 •      Máy lạnh và hệ thống thiết bị sử dụng lạnh trong công nghiệp, siêu thị, trung tâm thương mại
 •      Hệ thống thông gió, điều hòa không khí trong công nghiệp và tòa nhà.
 •      Hệ thống nung gạch, gốm sử dụng lò tuynel và lò Hoffmann.
     Thực hiện tư vấn, hướng dẫn xây dựng, chuyển giao công nghệ cho các loại hình lò nung đốt gạch, ngói, theo công nghệ lò gạch liên tục kiểu đứng VSBK; lò vòng Hoffman, lò zigzag. 
     Thực hiện tư vấn lập hồ sơ Chương trình Quỹ đầu tư Xanh
 •  
 • Chuẩn bị lập hồ sơ (lập kế hoạch thực hiện, lập các biểu mẫu, check list, bố trí nhân sự)
 • Khảo sát thực địa
 • Thu thập dữ liệu
 • Lập kết quả tính toán tiết kiệm năng lượng
 • Lập hồ sơ theo đúng yêu cầu của Quỹ đầu tư xanh với 2 bản Tiếng Việt và Tiếng Anh để dự án phê duyệt.