Quy trình Lập hồ sơ dự án Chương trình Hỗ trợ đầu tư Xanh (GIF)

1. Tổng quan về GIF
GIF là một quỹ hỗ trợ có quy mô 110 tỷ đồng nhằm khuyến khích các khoản đầu tư vào lĩnh vực tiết kiệm năng lượng của DNVVN tại Việt Nam.
Cụ thể các công cụ hỗ trợ bao gồm:
Hỗ trợ bảo lãnh tín dụng (200 triệu đến 2 tỷ đồng) để hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư vào TKNL và sử dụng NL hiệu quả:
  • Bảo lãnh tín dụng cho 50% giá trị khoản vay cho các hoạt động đầu tư;
  • Được cấp cho bất kỳ ngân hàng nào được DNVVN lựa chọn
Trả thưởng TKNL (10-30% giá trị khoản vay - từ 40 triệu đến 1,2 tỷ đồng) trả một phần khoản vay trực tiếp vào tài khoản vay của DN dựa trên phần năng lượng thực tế tiết kiệm được
2. Tiêu chí lựa chọn dự án của GIF
  • Vốn điều lệ 100% trong nước. 
  • Tổng tài sản dưới 100 tỷ đồng HOẶC Quy mô dưới 300 nhân viên.
  • Doanh nghiệp đã được thành lập và đi vào hoạt động.
  • Dự án đề xuất chưa được khởi động.
  • Dự án đề xuất sẽ giảm ít nhất 20% lượng năng lượng tiêu thụ hoặc khí thải CO2, trong một công đoạn sản xuất cụ thể hoặc đối với thiết bị cụ thể và phải cao hơn mức quy định tối thiểu cho phép (nếu có áp dụng)
  • Tổng mức đầu tư vào dự án đề xuất phải trên 400 triệu đồng. 
  • Tổng mức tài trợ doanh nghiệp nhận được từ GIF (bao gồm trả thưởng tiết kiệm năng lượng) và cơ chế và/hoặc nhà tài trợ khác không vượt quá 30% khoản vay dùng cho dự án.
  • Doanh nghiệp đồng ý cho phép AMU công bố và sử dụng các thông tin, hình ảnh của dự án đầu tư cho mục đích quảng bá của LCEE; cam kết tiếp các đoàn khách thăm quan học hỏi kinh nghiệm thực hiện dự án và công bố các ví dụ thực tế nhằm khích lệ sự nhân rộng của dự án.
3. Các bước đề nghị GIF hỗ trợ

4. Thông tin liên hệ Tư vấn lập hồ sơ
Mr. Nguyễn Xuân Quang
Công ty CP Năng lượng Môi trường Enervi Việt Nam
Email: nxquang@nangluongmoitruong.com.vn

Các bài viết liên quan

UNIDO - Cuộc họp tham vấn về việc hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn và quy chuẩn nồi hơi công nghiệp

10/08/2017

Ngày 18/8/2016 tại Hà Nội, Ban Quản lý dự án “em style="box-sizing: inherit;">Thúc đẩy...

UNIDO - Hội thảo “Nâng cao nhận thức về sử dụng và vận hành nồi hơi hiệu quả năng lượng” tại Đà Nẵng

10/08/2017

Vào ngày 07/07/2017, Hội thảo “Nâng cao nhận thức về sử dụng và vận hành nồi hơi hiệu...

Dự án UNIDO - Khóa đào tạo về “Vận hành nồi hơi hiệu quả năng lượng” tại Hà Nội

10/08/2017

Khóa đào tạo về “Vận hành nồi hơi hiệu quả năng lượng” cho cán bộ kỹ thuật viên các...