Lĩnh vực hoạt động

Ngành nghề kinh doanh chính : 
- Cung cấp dịch vụ nghiên cứu, tư vấn và chuyển giao công nghệ kỹ thuật cho các dự án tiết kiệm năng lượng, môi trường
- Tư vấn và chuyển giao công nghệ kỹ thuật các dự án chuyển hóa năng lượng carbon thấp
- Cung cấp dịch vụ kiểm toán năng lượng và hỗ trợ kỹ thuật
- Cung cấp các dịch vụ tư vấn kỹ thuật về đo kiểm môi trường và an toàn sức khỏe nghệ nghiệp
- Tư vấn xây dựng hệ thống quản lý chất lượng, năng lượng, môi trường và an toàn sức khoẻ nghề nghiệp theo tiêu chuẩn.

Các bài viết liên quan

Về chúng tôi

05/09/2017

Công ty cổ phần năng lượng môi trường ENERVI VIỆT NAM với các cổ đông là chuyên gia Viện nhiệt...

Sứ mệnh

05/05/2017

Trở thành đơn vị đứng đầu trong lĩnh vực hoạt động tiết kiệm năng lượng ở Việt Nam và là đối...

Sản phẩm & Dịch vụ

20/06/2017

Kiểm toán năng lượng  Tư vấn, Đào tạo và xây dựng hệ thống quản lý chất lượng,...