Kiểm toán năng lượng

Kiểm toán năng lượng là gì?
     Là hoạt động khảo sát chi tiết các thiết bị, hệ thống sử dụng năng lượng nhằm đưa ra các phân tích đánh giá chi tiết về năng lượng sử dụng cho một cơ sở sản xuất, tòa nhà và các cơ sở dịch vụ khác đồng thời, thông qua các phân tích chi tiết đó, những giải pháp cụ thể được tư vấn để giúp cho doanh nghiệp giảm năng lượng tiêu hao (điện, nhiên liệu).

Lợi ích khi thực hiện kiểm toán năng lượng?
     Xác định được tiềm năng tiết kiệm năng lượng và mức độ ưu tiên của từng giải pháp tiết kiệm năng lượng.
     Đánh giá được ảnh hưởng của giải pháp tiết kiệm năng lượng tới các hoạt động sản xuất, kinh doanh của Doanh nghiệp trong tương lai.

Tại sao lựa chọn ENERVI là đơn vị Tư vấn kiểm toán năng lượng?
     - Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ chuyên môn và giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm toán năng lượng và tư vấn giải pháp tiết kiệm năng lượng trong nước và quốc tế.
     - Hệ thống thiết bị đo lường được trang bị hiện đại, độ tin cậy cao.
     - Mạng lưới cộng tác viên, chuyên gia, đối tác trong và ngoài nước như Viện Khoa học và Công nghệ Nhiệt Lạnh, Trường Đại học Bách Khoa, dự án phát thải Cacbon của Đan Mạch