KHÓA HỌC ĐÀO TẠO NÂNG CAO VỀ NHẬN THỨC CÁC TIÊU CHUẨN ISO

Nhằm trao đổi kinh nghiệm và chia sẻ về các tiêu chuẩn ISO(ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, BS OHSAS 18001: 2007, ISO 22000: 2005, ISO 50001:2011). Khóa học sẽ trình bày các khái niệm, nguyên tắc quản lý, quy trình nhận biết và đánh giá rủi ro trong điều hành hệ thống

Các bài viết liên quan

ESCO - MÔ HÌNH CUNG CẤP DỊCH VỤ NĂNG LƯỢNG MỚI TẠI VIỆT NAM

04/05/2017

Trao đổi kinh nghiệm và chia sẻ về mô hình cung cấp dịch vụ năng lượng mới tại Việt Nam. Khóa học...

TỐI ƯU HÓA NĂNG LƯỢNG CHO LÒ GẠCH TUYNEL

08/05/2017

Trao đổi kinh nghiệm và chia sẻ về các đặc tính và kỹ năng sử dụng và vận hành tiết kiệm...

QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM HIỆU QUẢ CHO LÒ HƠI VÀ HỆ THỐNG HƠI

08/05/2017

Trao đổi kinh nghiệm và chia sẻ về các đặc tính và kỹ năng sử dụng lò hơi tiết kiệm hiệu quả....