KHÓA HỌC ĐÀO TẠO CẢI THIỆN HỆ THỐNG TÀI LIỆU

Trao đổi kinh nghiệm và chia sẻ về các phương thức chỉnh sửa hệ thống văn bản, tài liệu theo tiêu chuẩn ISO. Khóa học sẽ hướng dẫn xây dựng hệ thống quản lý cho tổ chức, phương pháp áp dụng, duy trì đảm bảo hệ thống luôn hoạt động và cập nhật thường xuyên.

Các bài viết liên quan

ESCO - MÔ HÌNH CUNG CẤP DỊCH VỤ NĂNG LƯỢNG MỚI TẠI VIỆT NAM

04/05/2017

Trao đổi kinh nghiệm và chia sẻ về mô hình cung cấp dịch vụ năng lượng mới tại Việt Nam. Khóa học...

TỐI ƯU HÓA NĂNG LƯỢNG CHO LÒ GẠCH TUYNEL

08/05/2017

Trao đổi kinh nghiệm và chia sẻ về các đặc tính và kỹ năng sử dụng và vận hành tiết kiệm...

QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM HIỆU QUẢ CHO LÒ HƠI VÀ HỆ THỐNG HƠI

08/05/2017

Trao đổi kinh nghiệm và chia sẻ về các đặc tính và kỹ năng sử dụng lò hơi tiết kiệm hiệu quả....