Hợp tác với nước ngoài

1. Hợp tác đào tạo
Chương trình đào tạo chuyên gia về hệ thống quản lý năng lượng của Dự án “Thúc đẩy hiệu suất năng lượng trong công nghiệp thông qua tối ưu hóa hệ thống và các tiêu chuẩn quản lý năng lượng” của Bộ Công Thương và Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên hợp quốc (UNIDO) đã được thực hiện trong giai đoạn từ tháng 5/2011 đến 5/2013 do 02 chuyên gia quốc tế giàu kinh nghiệm về hệ thống quản lý năng lượng thực hiện. 
 
Học viên tham gia Chương trình đào tạo này các chuyên gia đến từ các tổ chức tư vấn về tiết kiệm năng lượng và hệ thống quản lý và một số doanh nghiệp. Các học viên đã được đào tạo thông qua nhiều hình thức như đào tạo tại lớp học, thực hành tại doanh nghiệp và đào tạo từ xa thông qua hình thức trao đổi qua skype/basecamp với các giảng viên quốc tế hàng tháng.
 
 
  • Sau khi hoàn thành Chương trình đào tạo các chuyên gia đã có các khả năng/kỹ năng  như sau:
  • Xúc tiến và cung cấp tư vấn về hệ thống quản lý năng lượng theo ISO 50001 cho các nhà quản lý doanh nghiệp nhằm cải thiện hiệu suất năng lượng;
  • Hỗ trợ kỹ thuật và tư vấn cho các doanh nghiệp xây dựng và vận hành hệ thống quản lý năng lượng tuân thủ tiêu chuẩn ISO 50001;
  • Tiến hành Hội thảo nâng cao nhận thức về lợi ích và chi phí của việc thực hiện hệ thống quản lý năng lượng phù hợp với ISO 50001;
  • Tiến hành lớp đào tạo 2 ngày cho cán bộ quản lý/nhân viên doanh nghiệp về kiến thức làm thế nào để xây dựng và thực hiện hệ thống quản lý năng lượng tuân thủ ISO 50001.
Ban quản lý dự án xin trân trọng thông báo cho các doanh nghiệp/khách hàng Danh sách các chuyên gia đã được Bộ Công Thương và UNIDO cấp chứng nhận hoàn thành Chương trình đào tạo, xem http://tietkiemnangluong.com.vn/tin-tuc/hoat-dong-chuong-trinh/t16873/danh-sach-chuyen-gia-duoc-cap-chung-chi-hoan-thanh-chuong-trinh-dao-tao-xay-dung-va-van-hanh-he-thong-qlnl-theo-iso-50001-.html

 
2. Hợp tác tiết kiệm năng lượng, môi trường
2.1. Dự án Chuyển hóa carbon thấp với chính phủ Đan mạch:

Dự án Chuyển hóa carbon thấp trong lĩnh vực tiết kiệm năng lượng (LCEE) là một sáng kiến năm 2012 từ quan hệ hợp tác dài hạn giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Đan Mạch về tăng trưởng xanh trong lĩnh vực năng lượng tại Việt Nam.
Dự án hỗ trợ Chương trình Mục tiêu quốc gia về Sử dụng Năng lượng Tiết kiệm và Hiệu quả (VNEEP) và được thực hiện trên cơ sở đối tác giữa Bộ Khí hậu, Năng lượng và Tòa nhà Đan Mạch, Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam, Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ Xây dựng Việt Nam.
Văn phòng Tiết kiệm Năng lượng thuộc Bộ Công Thương là cơ quan đầu mối của Dự án.
Mục tiêu phát triển của dự án là đóng góp vào sự phát triển bền vững và quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế carbon thấp của Việt Nam thông qua tăng cường hiệu quả năng lượng trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ và trong các công trình xây dựng.

Các hợp phần và hoạt động chính

Dự án LCEE hỗ trợ chương trình VNEEP nói chung, tập trung vào 2 hợp phần và các hoạt động chính gồm:Ông Nguyến Xuân Quang trong Ban dự án

Hợp phần Doanh nghiệp vừa và nhỏ

Hỗ trợ Bộ Công Thương thúc đẩy hiệu quả năng lượng trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNVVN) thuộc 3 ngành sản xuất gạch, gốm và chế biến thực phẩm.
Một khoản ngân sách trị giá 35 triệu DKK, tương đương khoảng 6,5 triệu USD đã được dành riêng để xây dựng cơ chế tài chính bền vững, hỗ trợ các dự án hiệu quả năng lượng trong DNVVN của 3 ngành công nghiệp nói trên. Xem http://lcee.vn/gioi-thieu/c1/gioi-thieu.html.

Hoạt động

1. Xây dựng chính sách/ kế hoạch hành động về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong ít nhất 3 ngành.
2. Nâng cao nhận thức cho các DNVVN về tiềm năng tiết kiệm năng lượng, các giải pháp kỹ thuật, nguồn hỗ trợ kỹ thuật và nguồn tài chính trong ít nhất 3 ngành.
3. Nâng cao năng lực cung cấp các dịch vụ tiết kiệm năng lượng và tư vấn tài chính trong phạm vi ít nhất 3 ngành.
4. Hỗ trợ thực hiện các dự án hiệu quả năng lượng trong ngành sản xuất gạch, gốm sứ và chế biến thực phẩm.
5. Trình diễn các giải pháp hiệu quả năng lượng trong ngành chế biến thực phẩm
6. Xây dựng quan hệ hợp tác thương mại giữa Việt Nam và Đan Mạch trong ngành chế biến thực phẩm.
Hợp phần Công trình Xây dựng Hỗ trợ Bộ Xây dựng thực hiện Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Các công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả - QCVN 09:2013/BXD

 

Lò nung gạch dung trấu tại Vĩnh Long
 
 Hoạt động chính Dự án
1. Biên soạn tài liệu tập huấn cho kỹ sư, kiến trúc sư
2. Tổ chức tập huấn cho đội ngũ kỹ sư, kiến trúc sư
3. Nâng cao năng lực của cácTrung tâm Tiết kiệm Năng lượng thuộc Đại học Kiến trúc Hà Nội và Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh
4. Tư vấn các giải pháp thiết kế hiệuquả năng lượng cho 2 tòa nhà trình diễn
5. Theo dõi và đánh giá quá trình triển khai Quy chuẩn
 
6. Hỗ trợ Bộ Xây dựng cập nhật bản Quy chuẩn
7. Xây dựng quan hệ đối tác giữa Bộ Xây dựng Việt Nam và Bộ Khí hậu, Năng lượng và Tòa nhà Đan Mạch.

Các bài viết liên quan

Về chúng tôi

05/09/2017

Công ty cổ phần năng lượng môi trường ENERVI VIỆT NAM với các cổ đông là chuyên gia Viện nhiệt...

Lĩnh vực hoạt động

29/06/2017

Cung cấp dịch vụ nghiên cứu, tư vấn và chuyển giao công nghệ kỹ thuật cho các dự án tiết kiệm...

Sứ mệnh

05/05/2017

Trở thành đơn vị đứng đầu trong lĩnh vực hoạt động tiết kiệm năng lượng ở Việt Nam và là đối...