ESCO - MÔ HÌNH CUNG CẤP DỊCH VỤ NĂNG LƯỢNG MỚI TẠI VIỆT NAM

Trao đổi kinh nghiệm và chia sẻ về mô hình cung cấp dịch vụ năng lượng mới tại Việt Nam. Khóa học sẽ trình bày khái niệm, phương thức triển khai dự án, đo lường trong việc cung cấp dịch vụ năng lượng cho doanh nghiệp

Các bài viết liên quan

TỐI ƯU HÓA NĂNG LƯỢNG CHO LÒ GẠCH TUYNEL

08/05/2017

Trao đổi kinh nghiệm và chia sẻ về các đặc tính và kỹ năng sử dụng và vận hành tiết kiệm...

QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM HIỆU QUẢ CHO LÒ HƠI VÀ HỆ THỐNG HƠI

08/05/2017

Trao đổi kinh nghiệm và chia sẻ về các đặc tính và kỹ năng sử dụng lò hơi tiết kiệm hiệu quả....

KHÓA HỌC ĐÀO TẠO NÂNG CAO VỀ NHẬN THỨC CÁC TIÊU CHUẨN ISO

04/05/2017

Nhằm trao đổi kinh nghiệm và chia sẻ về các tiêu chuẩn ISO(ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, BS OHSAS 18001: 2007, ISO 22000:...