Cung cấp dịch vụ đào tạo về lĩnh vực năng lượng và quản lý hệ thống theo tiêu chuẩn ISO

Thực hiện dịch vụ đào tạo về lĩnh vực năng lượng – tối ưu hóa sử dụng hệ thống năng lượng cho các ngành công nghiệp (lò hơi, lò tuynel, hệ thống nhiệt) và hệ thống nhiệt nhà máy nhiệt điện
  • Thực hiện dịch vụ đào tạo quản lý hệ thống theo tiêu chuẩn
  • Nhận thức chung về các tiêu chuẩn
  • Xây dựng hệ thống văn bản
  • Công cụ quản lý hiệu quả: 5S, Kaizen,....