Câu hỏi của Bạn về ISO 50001

Cho đến thời điểm này nhiều câu hỏi được đặt ra từ  phía khách hàng là làm thế nào để xây dựng và   
vận hành một Hệ thống quản lý năng lượng có hiệu quả, cải tiến liên tục hiệu suất năng lượng của tổ chức theo ISO 500001?
Có nhiều cách lý giải được đề xuất nhưng câu trả lời chính là quay lại Hoạch định năng lượng trong  Tổ chức của Bạn  như thế nào ? Có phù hợp yêu cầu của tiêu chuẩn không ?
Nó có mang tính kết nối cam kết của Lãnh đạo trong tuân thủ các yêu cầu của luật pháp ? Nó cung cấp khuôn  khổ, các phương tiện và nguồn lực cho việc xem xét năng lượng, xây dựng đường cơ sở năng lượng ban đầu, thiết lập EnPI và xây dựng mục tiêu, chỉ tiêu năng lượng của tổ chức cũng như hành động quản lý tương ứng hay không ?

Câu trả lời:
Có một thực tế là khi xem xét đánh giá một hệ thống quản lý năng lượng theo ISO 50001 tại một số tổ chức đã áp dụng hệ thống này việc hoạch định năng lượng đã có những độ lệch nhất định khi thực hiện sau đây:
+  Tính chính xác của việc đo đếm vùng dữ liệu tính toán khi xem xét năng lượng.
+  Hoạch định năng lượng đã không bao hàm việc xem xét các hoạt động của tổ chức có thể ảnh hưởng tới hiệu suất năng lượng.
+  Xác định các tiêu chỉ lựu chọn SEU’s không phù hợp hoặc mang tính chủ quan. Ví dụ: Không thể tách riêng được một SEU’s để đo lường được trong tuyến năng lượng tổng thể của tổ chức.
+  Bỏ qua hoặc không xác định đầy đủ các yếu tố dẫn dắt chính và ảnh hưởng, ví dụ nhiệt độ ngày.
+  Xác định EnPI chưa thích hợp hoặc độ tin cậy của phương pháp xác định chỉ số này còn hạn chế.
 +  Thiết lập hoặc lựa chọn đường baseline dựa trên phương pháp luận chưa thích hợp với hoạt động của tổ chức. Thường thì nó được biểu diễn bởi đường liên hệ giữa tiêu thụ năng lượng và đầu ra (Output) của tổ chức, tuy nhiên có trường hợp rất khó xác định được mối tương quan này trong thực tế áp dụng, ví dụ: Data Centre.
+  Kế hoạch đo lường và theo dõi, xác nhận các đặc trưng chính của hệ thống quản lý năng lượng chưa thiết lập đầy đủ, không rõ trách nhiệm, tần xuất và thiết bị đo lường thích hợp.
+  Bảng nhận diện các cơ hội cải tiến ngắn hạn và dài hạn chưa rõ ràng, việc tính toán mức tiết kiệm chưa đủ căn cứ 
+  Xác định các chỉ tiêu và mục tiêu năng lượng, kế hoạch hành động chưa cụ thể, không lượng hóa đầy đủ dựa trên các dữ liệu năng lượng trước đây và hiện tại hoặc các giải pháp tiết kiệm không tương xứng với của mục tiêu năng lượng đề ra.
Nếu có thể Bạn hãy điền thêm vào những dòng trên đây khi thực hiện EnMS tại tổ chức của mình. Hiện tại đã có đường link trả lời về ISO 50001 trên https://www.youtube.com/watch?v=0LZ3JztuZzw
Bình luận câu hỏi mở :
 
Tất cả những câu hỏi và những vấn đề cần giải đáp về ISO 50001 xin được chia sẻ. Bạn có thể truy cập trang web của tổ chức ISOonline dưới đây để gửi những câu hỏi của Bạn:
https://plus.google.com/events/csbm4oler4iifuh9lsctsu61vlg#events/csbm4oler4iifuh9lsctsu61vlg

ISO 50001: Công việc bận rộn hay cuộc cách mạng trong kinh doanh

Ngày càng có nhiều nhà sản xuất các sản phẩm khác nhau được bán cho các công ty, chẳng hạn khác như Walmart, Ford, Siemens, Nestle và đặc biệt tại Việt nam một số công ty đã được chứng nhận ISO 50001 như Diezel Song Cong, Samsung Electronics Vietnam, Miliket Colusa có yêu cầuhiệu suất năng lượng cho các nhà cung cấp và các nhà cung cấp của họ. Tiêu chuẩn quốc tế này đã được áp dụng một cách hiệu quả cho các doanh nghiệp để chứng minh cam kết của họ để cải tiến liên tục, như đã thể hiện bởi 25000 công ty Mỹ đã đăng ký tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 9001 của tổ chức ISO và Việt nam có khoảng 4779 công ty đã đăng ký tiêu chuẩn này (theo survey ISO 2011) và nhiều hơn nữa là để đáp ứng với nhu cầu của chuỗi cung ứng toàn cầu. Cho các tiện ích, các tiêu chuẩn mới ISO 50001 về hệ thống quản lý năng lượng cung cấp một cơ hội để thu hút khách hàng sản xuất trong tiết kiệm năng lượng đang diễn ra sáng kiến ​​mang lại lợi ích kinh doanh sử dụng cuối cùng thực tế và lợi thế cạnh tranh.
 
 Trong 10 năm qua, các tiện ích và khách hàng của họ đã nhận ra cơ hội đáng kể để thực hiện tiết kiệm bằng cách tích hợp hoạt động quản lý năng lượng vào mọi khía cạnh của kinh doanh của khách hàng. Nói chung, phương pháp này, được gọi là quản lý năng lượng chiến lược (SEM -Energy management strategy), có hai thành phần: một đánh giá sâu sắc về sử dụng năng lượng để xác định tiềm năng tiết kiệm từ những thay đổi trong hoạt động và bảo trì và trong hành vi, thêm vào những gì có thể đạt được thông qua việc nâng cấp thiết bị, và một cách tiếp cận về cải tiến liên tục để tiêu thụ năng lượng, sử dụng mô hình cổ điển "kế hoạch-thực hiện-kiểm tra-hành động". Tuy nhiên, trong lịch sử không có tiêu chuẩn để thực hiện quản lý năng lượng chiến lược SEM.
 
 Năm 2011, Tổ chức tiêu chuẩn quốc tế (ISO) đã giới thiệu tiêu chuẩn ISO 50001 cho hệ thống quản lý năng lượng, áp dụng các phương pháp tiếp cận có hệ thống tương tự như trong tiêu chuẩn ISO 9001 nhưng lần này tập trung vào việc giảm tiêu thụ năng lượng. Bây giờ, lần đầu tiên, một tiêu chuẩn quốc tế kết hợp thực hành kinh doanh toàn tổ chức với một hệ thống quản lý xác định rõ ràng để dẫn đến tiết kiệm năng lượng bền vững. Trong cuộc đời ngắn ngủi của mình, tiêu chuẩn đã thấy sự hấp thu nhanh chóng trên toàn cầu. Hiện tại, hơn 1.000 công ty trên thế giới đã được chứng nhận tiêu chuẩn ISO 50001 tại hơn 1500 địa điểm. Áp dụng tại Mỹ đang ngày càng tăng, dẫn đầu là các công ty như 3M, Bridgestone lốp, IBM, và Schneider Electric. Trong khi các nhà sản xuất là những người chấp nhận điển hình, chúng tôi cũng đã nhìn thấy xác nhận của các nhà bán lẻ, công trình công cộng, và bệnh viện.


 
Nguồn : DIN: NA 172 Normenausschuss Grundlagen des Umweltschutzes (NAGUS) - German Federal Environment Agency.

 Từ quan điểm tiện ích, khách hàng đã áp dụng tiêu chuẩn ISO 50001 họ trở thành học viên đẳng cấp thế giới của quản lý năng lượng và hoạt động, tham gia vào các đối tác trong hiệu quả năng lượng tiện ích và các chương trình quản lý đáp ứng các nhu cầu. Tiêu chuẩn ISO 50001 cung cấp các lợi ích thiết thực cho khách hàng sản xuất, giúp hỗ trợ và tăng sức cạnh tranh của họ. Mục tiêu của nhà sản xuất thường vượt hơn cấp giấy chứng nhận, và tiếp đến là tiết kiệm năng lượng và mức độ cao hơn của hoạt động. Các tiêu chuẩn ISO 50001 cơ cấu và tập trung vào hiệu suất năng lượng giúp tổ chức nhằm đạt những kết quả trong kinh doanh và hướng tới phát triển bền vững.

Các nhà sản xuất thường cho rằng thực hiện một sáng kiến ​​cấp giấy chứng nhận hệ thống như thế này có thể dẫn đến một tải gánh nặng thủ tục giấy tờ và lưu trữ hồ sơ, không có lợi ích rõ ràng. Tuy nhiên, cho đến nay tiêu chuẩn ISO 50001 đã cho thấy hứa hẹn cho lợi nhuận trên đầu tư. Phân loại thông qua thực tế và sự bắt đầu của tiêu chuẩn ISO 50001, cho thấy rằng việc áp dụng tiêu chuẩn mới này mang lại lợi ích cho nhiều lĩnh vực của ngành công nghiệp, nhưng đặc biệt là lĩnh vực sản xuất công nghiệp

Nối tiếp số 2 "Viết lên dòng thời gian của quản lý năng lượng"

Thế nào là một SEU's theo ISO 50001 ? 
Trên một báo cáo xem xét năng lượng của một tổ chức, SEU’s đã được đề xuất dựa trên matrix lựa chọn (Tổng mức tiết kiệm; Chi phí vốn, Thời gian dự kiến ​​hoàn vốn; Độ phức tạp thiết bị & công nghệ; EHS tác động, Tác động của SEU, Tác động của Bảo trì) được đề suất như sau:
a) Sử dụng năng lượng chiếm 25% tổng số năng lượng sử dụng với một tiềm năng để tiết kiệm 3 % năng lượng khi thực hiện các cơ hội cải tiến theo báo cáo xem xét năng lượng.
b) Sử dụng năng lượng chiếm 17% tổng số năng lượng sử dụng với một tiềm năng để tiết kiệm 5% năng lượng khi thực hiện các cơ hội cải thiện theo báo cáo xem xét năng lượng.
Theo Bạn trường hợp nào trên đây được coi như sử dụng năng lượng đáng kể là SEU’s ? Tại sao?
Sau đây là một số ý kiến của các bên liên quan đến cung cấp dịch vụ năng lượng:
•  Nhà quản lý năng lượng hàng đầu công ty ESCO:
Tôi nghĩ rằng SEU’s nên được thiết lập dựa trên định nghĩa năng lượng đáng kể của từng tổ chức sử dụng năng lượng phù hợp với hoạt động của mình. Tôi không nghĩ rằng tiềm năng tiết kiệm năng lượng nên được bao gồm trong định nghĩa này bởi vì chúng ta đang nói về cải tiến liên tục hiệu suất năng lượng bao gồm cả việc duy trì thành tích thực hành tốt nhất đã đạt được.
 Danh sách sau đây là một mẫu của hướng dẫn sử dụng năng lượng đáng kể, Tôi sẽ sử dụng nếu tôi là một người quản lý năng lượng cho một tổ chức với qui mô kích thước trung bình / lớn:
1) thiết bị hoặc các nhóm quy định các thiết bị sử dụng năng lượng có thứ hạng đáng kể từ theo thứ tự của danh sách tiêu thụ ước tính tổng hình thành 80% tổng tiêu thụ năng lượng mục trong thể loại năng lượng sử dụng thấp hay trung bình.
2) Bất kỳ cơ sở hoặc thiết bị điện có công suất trên 10 kW.
3) Bất kỳ cơ sở hoặc thiết bị có công suất phát điện của hơn 2,5 kW với thời gian chạy hàng ngày của hơn 4 giờ.
4) Bất kỳ cơ sở hoặc thiết bị nhiên liệu tiêu thụ hoặc khí từ 2.000 / MJ ngày hoặc nhiều hơn.
5) Bất kỳ cơ sở hoặc thiết bị nước tiêu thụ 10 tấn / ngày hoặc nhiều hơn.

•   Chuyên gia Tư vấn trưởng quản lý năng lượng:
 Một câu hỏi tuyệt vời! Hãy cho tôi thêm ý kiến bổ xung của nhà quản lý năng lượng ESCO. Tôi nghĩ rằng cần thêm một số khía cạnh tiềm năng đáng kể được điền vào danh sách sử dụng năng lượng đáng kể (SEU’s). Thông thường, tôi thấy rằng danh sách này của SEU có khoảng 6 đến 12 sự lựa chọn cho một danh sách này, vì vậy nếu hai SEU’s trên tạo thành 42% việc sử dụng năng lượng, sau đó Tôi sẽ có thêm vào danh sách.
Tôi đồng ý rằng tiềm năng tiết kiệm năng lượng không phải là định nghĩa của SEU’s nhưng nó được định nghĩa như là nhận diện tiềm năng cải tiến hiệu suất năng lượng của tổ chức trong quá trình xác định các SEU’s.
Trong thực tiễn triển khai EnMS, khi bạn đang xem xét việc thực hiện/ưu tiên các cơ hội tiết kiệm năng lượng của bạn vào một kế hoạch quản lý năng lượng của tổ chức, bạn nên xem xét làm thế nào bạn thực hiện được nó. Gần đây, tại một công ty sản xuất Malt Bia trong chương trình tối ưu hóa  năng lượng năng lượng của UNIDO, tôi thấy một ma trận ưu tiên đó là rất hiệu quả trong các ưu tiên của các hành động tiết kiệm năng lượng. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về điều đó, xin vui gửi cho Tôi một yêu cầu và Tôi sẽ cung cấp một số thông tin chia sẻ công khai.
•   Chuyên gia đánh giá trưởng ISO 50001:
Cảm ơn các bạn, nhưng theo định nghĩa của việc sử dụng năng lượng đáng kể nêu trong ISO 50001, nó là "Việc sử dụng năng lượng có mức  tiêu thụ năng lượng cao và / hoặc đưa ra tiềm năng đáng kể để cải thiện hiệu suất năng lượng". Như vậy có nghĩa là nếu việc sử dụng năng lượng được cung cấp bởi một tiềm năng tiết kiệm đáng kể, nó có thể được coi là sử dụng năng lượng đáng kể ngay cả khi nó không chiếm nhiều trong tổng số năng lượng sử dụng năng lượng, điều đó có không ?
•   Lời kết của Tôi:
 Có, bạn có quyền về việc sử dụng tiềm năng tiết kiệm như là một tiêu chí lựa chọn cho SEU's như định nghĩa của ISO 50001. Tôi đồng ý rằng cả hai đều hội đủ điều kiện như SEU’s và sở thích riêng của tôi sẽ được di chuyển về mức độ tiêu thụ năng lượng trước và sau đó ưu tiên từng cơ hội giải pháp mà giá trị tiết kiệm sẽ nhận được. Bởi vì khi thực hành tốt các giải pháp tiết kiệm năng lượng dựa trên quản lý nội vi và nâng cao nhận thức chúng ta đã có thể cải tiến liên tục hiệu suất năng lượng theo ISO 50001.

Nối tiếp số 1 “Viết lên dòng thời gian của quản lý năng lượng”

Khi thực hiện đánh giá chứng nhận hệ thống quản lý năng lượng và đi xa hơn nữa lợi ích cho khách hàng, Một vấn đề cốt lõi đặt ra là “Làm thế nào để chứng minh được cải tiến liên tục hiệu suất năng lượng và hệ thống quản lý năng lượng EnMS theo ISO 50001” của mình?
Nó chỉ là bằng cách kiểm tra EnPIs ? Điều này dường như chỉ là công cụ đo lường “. Yêu cầu 4.1 mục c của ISO 50001. Bất kỳ ý kiến nào ​​xin vui lòng bình luận phần nhận xét cuối bài viết.  
Sau đây là một bình luận mở:
Thông thường đứng về góc độ quản lý hệ thống, mô hình PDCA vốn có sẽ tạo cơ chế cải tiến liên tục cho EnMS và hầu như các chuyên gia quản lý quốc tế đều thống nhất chứng minh được điều cốt lõi thứ nhất đó là:
 
Đầu tiên là tổ chức có Lãnh đạo cao nhất cam kết để cải tiến liên tục hiệu suất năng lượng trongmột thời gian dài. Một trong những vấn đề đó là chính sách năng lượng được cam kết, nhân tố dẫn dắt như người đại diện lãnh đạo và đội ngũ quản lý năng lượng, lực đẩy gồm các nguồn lực cần thiết từ trên xuống và cuối cùng là các mục tiêu,chỉ tiêu năng lượng được xác định.Tiêu chuẩn ISO 50001 là một tài liệu tham khảo thật tốt cho những gì nhà quản lý phải làm về quản lý năng lượngcủa tổ chức. Điều hiển nhiên là sau cam kết của quản lý hàng đầu, tiếp theo họ phải xác định đầuvào cho một EnMS như chọn ranh giới, xem xét năng lượng, thiết lập đường cơ sở năng lượng,lập kế hoạch và thực hiện hành động để cải tiến hiệu suất năng lượng, đo lường và giám sát, cuối cùng là đầu ra  xem xét của lãnh đạo và sau đó lặp lại trong toàn bộ tổ chức cùng thời gian xác định.
 
Vậy cốt lõi đặt ra là “Làm thế nào để chứng minh được cải tiến liên tục hiệu suất năng lượng của EnMS theo ISO 50001 ?”. Một cuộc thảo luận của các nhà quản lý hàng đầu của Ủy ban ISO/PC 242 và tổ chức Tư vấn kỹ thuật U.S. TAGs về điều cốt lõi thứ hai được nêu ra:
 
Việc cải tiến hiệu suất năng lượng thông thường sẽ được đo bằng cách sử dụng EnPIs và so sánh chúng với các đường cơ sở (s) hoặc với các giá trị trước đó của họ. Rõ ràng dựa vào tính chất ngành, yếu tố ảnh hưởng mức độ tiêu thụ năng lượng dẫn đến lựa chọn phù hợp EnPIs sẽ hiển thị cải tiến hiệu suất thực tế. Thực tế chỉ ra rằng nhiều tổ chức sử dụng EnPIs không phù hợp chẳng hạn như giảm Chi phí tiêu thụ năng lượng/đầu ra sản phẩm cụ thể cho phép họ giả vờ rằng hiệu suất được cải tiến khi thường nó không phải là như vậy bởi vì họ quên mất rằng giá năng lượng biến động đã không được xét đoán đến.
 
Cải tiến liên tục của EnMS chính nó sẽ không bình thường chỉ dựa vào một phép đo số EnPIs. Nó có thể là chủ quan nhưng tổ chức có thể để chứng minh cải tiến này. EnPIs cho thấy một phần cải tiến giữa năng lượng và ứng dụng, tuy nhiên cải tiến liên tục cũng đề cập đến quá trình quản lý tổng thể. Một chính sách hiệu quả hơn, quản lý kỹ thuật, mua sản phẩm &dịch vụ năng lượng, thiết kế và dự án năng lượng hiệu quả vvv cũng là một dấu hiệu cho thấy những cải tiến trong phương pháp tiếp cận tổng thể để kiểm soát nguồn năng lượng.
 
Tiếp theo các vấn đề trên, tài liệu và thông tin liên lạc đóng một tầm quan trọng sống còn trong việc chứng minh cải tiến liên tục hiệu suất. Tùy thuộc vào người mà bạn muốn chứng minh, chiến lược truyền thông được thiết lập đảm bảo các yếu tố như EnPIs, vvv được hiểu rõ ràng, và cải tiến liên tục được xác minh chứng cứ thích hợp thêm nữa: đó là tài liệu.
 
Cuối cùng Tôi cho rằng bài viết “Tiêu chuẩn ISO 50001 là sự kết hợp hài hòa giữa quản lý kỹ thuật và quản lý hệ thống” có thể phần nào cung cấp hướng tư duy và các bằng chứng để chứng minhđược cải tiến liên tục hiệu suất năng lượng và hệ thống quản lý năng lượng EnMS  nhằm đi xa hơn nữa các lợi ích của các bên quan tâm.

Viết lên dòng thời gian của quản lý năng lượng

Khi đánh giá chứng nhận hệ thống quản lý năng lượng theo ISO 50001 : 2011 tại một nhà máy sản xuất cơ khí, xác định lò nhiệt luyện của nó như là một SEU. Trong bối cảnh thực hiện đánh giá ở nhà máy vào cuối của một ngày tháng mười hai năm 2012. Chuyên gia đánh giá nhận thấy rằng một cánh cửa lớn bên cạnh lò đã được mở ra bên ngoài. Khi chuyên gia đánh giá yêu cầu các nhà điều hành mô tả những gì đang xảy ra, cô ấy trả lời rằng họ cần phải chạy thêm nửa ngày hôm nay, và đây là cách nhanh nhất làm mát lò đến nhiệt độ yêu cầu của qui vận hành để bắt đầu một hoạt động mới.
 Nó có là sự không hợp? Nếu có, xác định các điều khoản trong tiêu chuẩn áp dụng và bằng chứng không phù hợp. Nếu không, giải thích lý do tại sao? Sau đây là nội dung của một số thảo luận:
● Chuyên gia Đánh giá năng lượng:
Trước tiên: tại sao Lò nhận diện là SEU ?  tiếp theo hỏi các nhân viên vận hành Lò này như thế nào? (xác nhận lại với các qui trình vận hành) hồ sơ bảo trì lò được chuẩn xác ? nó đã được xác định việc "thải nhiệt" này được thực hiện, nhưng không có ứng dụng bổ xung cho nó? Tôi không có câu trả lời cuối cùng cho đến bây giờ. Tôi sẽ yêu cầu :) biết thêm thông tin. Ví dụ: 4.5.5 Kiểm soát vận hành
● Chuyên gia Tư vấn năng lượng cao cấp:
Đối với tôi nó không phải là không phù hợp cho Lò nung được trong thời gian ngừng vận hành và không có tiêu thụ năng lượng, không có một thủ tục được xác nhận. Một SEU như vậy, bản  thân nhà máy có thể xem xét đầu tư vào một dự án năng lượng để khai thác năng lượng trong thời gian ngừng, tận dụng nhiệt để sưởi ấm nước hoặc các quá trình khác.
Đây là một cải tiến năng lượng cơ hội. Nước loại bỏ nhiệt nhanh hơn không khí.
● Chuyên gia Kiểm toán năng lượng:
Tôi cũng đồng ý rằng đó là không phù hợp cho các lò trong thời gian ngừng, không có tiêu thụ năng lượng. Quá trình nhiệt luyện,  ví dụ sẽ bao gồm: Nhiệt luyện đơn giản, Cơ nhiệt luyện, Hoá nhiệt luyện, vvv., tôi cho rằng Lò nung là SEU và nhà máy thay vì quá trình thải nhiệt ngừng Lò để tiến hành quá trình tiếp theo, nên xem xét đầu tư vào một dự án năng lượng để tiết kiệm năng lượng dư thừa của Lò nung sau quá trình Hóa nhiệt luyện. Đây là một cơ hội cải thiện năng lượng.
● Chuyên gia quản lý năng lượng của ESCO:
Nếu các hướng dẫn vận hành cho lò được vận hành theo cách này, nó có thể không định nghĩa là không phù hợp. Đây không phải là thực sự là một thủ tục lãng phí vì nhiệt sẽ cần phải được thải nhiệt từ Lò nung, nhưng ngay cả khi nó là một thủ tục vận hành ra gây lãng phí nhiệt, điều đó không làm cho nó không phù hợp ở trường hợp phải thải nhiệt của nó đế bất đầu một quá trình mới đồng thời giữ được tuổi thọ của Lò. Nó sẽ là một thủ tục thải nhiệt được hướng dẫn đúng cách của tổ chức.
● Học giả của trường Đại học lượng năng:
Một cuộc thảo luận tốt. Tôi có thể nói rằng nó không phải là một sự không phù hợp. Một đề ghị cải tiến có thể được đưa ra để vận hành Lò khôn ngoan mà không cần làm mát nó xuống để tiết kiệm năng lượng.

Các bài viết liên quan

Đường cơ sở năng lượng (Phần 4): Hàm hồi quy đa biến

15/06/2017

Trong phần này ENERVI sẽ chỉ một phương pháp nâng cao với độ phức tạp cao hơn là xây dựng đường...

Đường cơ sở năng lượng (Phần 3): Xử lý dữ liệu đường cơ sở năng lượng

15/06/2017

Trong phần này chuyên gia ENERVI sẽ đi phân tích chỉ ra nguyên nhân và các biện pháp xử...

Đường Cơ Sở Năng Lượng (Phần 2) Tính Toán Năng Lượng Tiết Kiệm Và Lũy Kế Tiết Kiệm.

02/06/2017

Tại phần này chúng ta sẽ tiếp tục với việc tính toán chỉ số tiết kiệm năng lượng đạt được...