Các Dự Án

Công ty cổ phần năng lượng môi trường ENERVI VIỆT NAM bắt đầu hoạt động từ đầu năm 2015 trên cơ sở tập hợp các thành viên là các chuyên gia đã có nhiều năm kinh nghiệm về các lĩnh vực nghiên cứu, tư vấn năng lượng, môi trường, quản lý chất lượng, an toàn vệ sinh công nghiệp theo các tiêu chuẩn trong nước và quốc tế. Trên cơ sở các thế mạnh về nguồn nhân lực của công ty, những hoạt động chính đã và đang được tiến hành bao gồm :

1. Hoạt động tư vấn:
 • Tư vấn kiểm toán năng lượng theo tinh thần thông tư 09/2012/TT-BCT của bộ Công thương ngày 20/4/2012.
 • Tư vấn quản lý năng lượng theo tiêu chuẩn ISO50001.
 • Xây dựng và Đánh giá hiệu quả các dự án năng lượng
 • Tư vấn quản lý môi trường theo tiêu chuẩn
 • Tư vấn an toàn vệ sinh lao động
 
 
2. Các hoạt động nghiên cứu, chuyển giao công nghệ.
 • Giám sát xây dựng, chuyển giao công nghệ các loại lò gạch, lò gốm
 • Thực hiện các giải pháp tiết kiệm năng lượng cho lò hơi và hệ thống hơi trong công nghiệp.
 • Thực hiện các giải pháp tiết kiệm năng lượng cho các hệ thống lạnh, điều hòa trong công nghiệp và tòa nhà.
 • Nghiên cứu, triển khai các loại hình công nghệ sấy, khí hóa sinh khối cho các ứng dụng trọng công nghiệp.3. Hợp tác quốc tế về lĩnh vực năng lượng và công nghệ:
 • Xây dựng mô hình trình diễn lò gạch liên tục kiểu đứng hiệu suất cao (VSBK). Dự án VIE/00/004 (Chương trình tài trợ các dự án nhỏ của Quỹ môi trường toàn cầu -GEF/SGP năm 2003).
 • Hoàn thiện và phát triển lò gạch liên tục kiểu đứng hiệu suất cao (VSBK). Dự án VN/04/001 (Chương trình tài trợ các dự án nhỏ của Quỹ môi trường toàn cầu - GEF/SGP năm 2007).
- Thúc đẩy tiết kiệm năng lượng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam (PECSME - Quỹ môi trường toàn cầu, UNDP, Bộ Khoa học và Công nghệnăm 2010)
- Xây dựng mô hình trình diễn hệ thống cấp nước nóng tập trung sử dụng nhiên liệu sơ cấp và hệ thống cấp nước nóng bằng năng lượng mặt trời nhằm giảm tiêu thụ điện cho khách sạn và hộ gia đình ở khu du lịch biển Cát Bà (Chương trình tài trợ các dự án nhỏ của Quỹ môi trường toàn cầu -GEF/SGP năm 2012).


 
-  Dự án “không khí sạch và phát triển bền vững”, hợp đồng DOE-S08: Tư vấn cải thiện hiệu suất năng lượng và giảm phát thải cho công nghệ sản xuất gạch hiện tại ở Bangladesh (Dự án của Ngân Hàng thế giới (World Bank) cấp cho Bangladesh, Cục Môi trường Quản lý- năm 2013).

Description: D:picture	iet kiem nang luongBangladesh picture new project20_9-5_10_2014Bangladesh 20-30_9_2014IMG_8335.JPG

-   Dự án "Thúc đẩy hiệu suất năng lượng công nghiệp thông qua tối ưu hóa hệ thống và tiêu chuẩn quản lý năng lượng theo tiêu chuẩn ISO 50001 tại Việt Nam" của UNIDO được bắt đầu vào tháng 7 năm 2011 đến T3 năm 2013. Ban Quản lý dự án (EEI) trong giai đoạn thực hiện cho các hoạt động của 1 dự án Hợp phần - Chương trình quốc gia để xây dựng năng lực về quản lý năng lượng và tối ưu hóa hệ thống và phần 2. Với mô hình trình diễn tại Công ty Đường Man theo yêu cầu MÔ TẢ CÔNG VIỆC 17-01, Dự án No: GF/VIE/10/003,